fbpx

Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)

Vg3 maler- og overflateteknikkfaget handler om å behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig og velge miljøvennlige materiale og ressurseffektive metoder i behandling av overflater. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan ta vare på inneklima, lette renhold og smykke, verne og holde ved like overflater i bygg.

Sjiktoppbygging og produktsamansetting

Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsamansetting handler om å planlegge overflatesystem og sikre herdeprosesser. Det handler videre om å bygge opp et sjikt med kompatible produkt fra innerst til ytterst, ut fra type overflate og ytre påverkning.

Innvendig og utvendig overflatebehandling

Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handler om å fargesette og behandle overflater i samsvar med bestillinger, arbeidsbeskrivninger, kravspesifikasjoner. standarder og toleransekrav. Det handler òg om å velge og påføre miljøvennlige produkt med hensyn til ytre påkjenninger.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er til fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og letter renhold og vedlikehold. Dette kjerneelementet handler òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er òg en del av dette kjerneelementet.

Åpne læreplan