fbpx

Plastfaget (PLF03-01)

En fagoperatør i plastfag arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver
Fagoperatøren i plastfag produserer, reparerer, bearbeider og vedlikeholder produkter og konstruksjoner i plastmateriale. Du jobber med:

  • design og produksjon av plastprodukter fra idé eller oppdrag til ferdig produkt
  • framstilling og overflatebehandling av plastprodukter
  • identifisering og reparasjon av plastkonstruksjoner
  • sammenføyingsmetoder som sveising, liming og mekaniske forbindelser
  • moderne teknologi som datalogging, programmering av maskiner og optimalisering av maskiner og utstyr
  • vedlikeholds- og produksjonsplaner
  • risikovurderinger med tanke på helse, miljø og sikkerhet

Åpne læreplan