fbpx

Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)

Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomheten skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovene til brukerne, virksomheten og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegg, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til en effektiv og bærekraftig drift av virksomheter.

Lønnsomhet og utvikling

Kjerneelementet lønnsomhet og utvikling handler om hvordan ulike faktorer kan bidra til høyere effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i virksomheten. Det handler òg om å følge regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerhet. Videre handler kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressurser effektivt.

Organisasjon og virksomhetsstøtte

Kjerneelementet organisasjon og virksomhetsstøtte handlar om å planlegge, organisere, legge til rette for og utføre oppgaver som støtter styring og drift av virksomheter. Kjerneelementet innebærer å forstå og arbeide etter målene og kjerneoppgavene til virksomheten. Videre handler kjerneelementet om hvordan organiseringen av virksomheten påvirker drift og arbeidsoppgaver.

Kommunikasjon og service

Kjerneelementet kommunikasjon og service handler om å gjøre administrative prosesser stadig betre og mer brukervennlige. Kjerneelementet innebærer å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukere internt og eksternt og om å representere virksomheten.

Åpne læreplan