fbpx

Sveisefaget (SVE03-02)

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Faget skal bidra til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av verneutstyr, bruk av punktavsug for å beskytte seg selv og andre og bruk av bedriftens sikkerhetssystem under utføring av sammenføyingsoppdrag. Videre handler det om sikring av seg selv og utstyr under utføring av sveising. Det handler også om ergonomi og gode arbeidsstillinger for å ivareta egen helse over lang tid.

Teknologi og digitalisering

Kjerneelementet teknologi og digitalisering handler om bruk av tegninger, verktøy, programmering og digitale applikasjoner for overvåking, feilsøking, optimalisering i produksjon der sveising inngår. Videre handler det om nye løsninger for sveis av ulike materialer og å anvende moderne teknologi i produksjon av varer og tjenester og i drift og vedlikehold.

Egenkontroll, dokumentasjon og produksjon

Kjerneelementet egenkontroll, dokumentasjon og produksjon handler om kontroll før, under og etter sveis, ferdigmelding og sporbarhet. Videre handler det om NDT-metoder og rapporter, ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid. Kjerneelementet handler også om hvordan valg av sveisemetoder og sveiserekkefølge påvirker totaløkonomien på jobben. Det handler også om å reflektere over betydningen av egenkontroll av sveiseutstyr underveis for å opprettholde en god produksjon.

Åpne læreplan