fbpx

Ventilasjonsteknikkfaget (VEN03-01)

Vg3 ventilasjonsteknikkfaget handler om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling. Faget handler også om tekniske og energieffektive klimaløsninger for å oppnå godt inneklima og god folkehelse. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere for å møte arbeidslivets behov for omstilling og samfunnets krav til funksjonelle, bærekraftige og sikre ventilasjonssystemer. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 ventilasjonsteknikkfaget skal bidra til å bygge opp lærlingenes yrkesidentitet og yrkesetikk som grunnlag for samarbeid og toleranse uavhengig av kjønn og kultur. Videre skal faget bidra til at fagarbeideren gjennom kritisk tenkning, etisk vurdering og refleksjon tar ansvarlige valg knyttet til ressursutnyttelse og miljøhensyn.

Energi og miljø

Kjerneelementet energi og miljø handler om å oppnå godt inneklima med lavt energibruk. Det handler videre om ventilasjonssystemets miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Kildesortering og utslippsfrie byggeplasser inngår også i kjerneelementet.

Systemløsninger

Kjerneelementet systemløsninger handler om ventilasjonsteknikk i sammensatte løsninger. Det handler videre om hvordan komponenter og utstyr er sammenstilt til et ventilasjonsanlegg, og om posisjonering av sensorer og pådragsapparater for å oppnå et godt inneklima. Det omfatter også samarbeid for å oppnå tverrfaglige løsninger på problemer som oppstår på byggeplassen.

Yrkesutøvelse

Kjerneelementet yrkesutøvelse handler om å konfigurere, teste og sette i drift nye anlegg, og å utføre vedlikehold, feilsøking, reparasjoner og modernisering på eksisterende anlegg. Videre handler det om kvaliteten på utført arbeid og utstyr i henhold til gjeldende regelverk, instrukser og rutiner.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å unngå skade på liv, helse og materielle verdier ved å arbeide systematisk med sikkerhet. Videre handler det om å utføre arbeidsoppdragene i henhold til bedriftens internkontrollsystemer og gjeldende HMS-regelverk. Kjerneelementet handler også om person-, el-, ekom- og maskinsikkerhet i utførelse av arbeidsoppdraget.

Åpne læreplan