fbpx

Avfallsservice as

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen

Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. I tillegg har bedriften utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. 

Avfallsservice as

Karl-Martin Pedersen 

Galsomelen 56
9154 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Telefon: +4795827639
Epost: karlmartin@avfallsservice.no
Hjemmeside: https://www.avfallsservice.no/
Facebook: Avfallsservice
Lærefag :
Gjenvinningsfaget (GVF03-01)
Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)
Yrkessjåførfaget (YRK03-03)