fbpx

Haplast AS

Haplast AS ligger i Furuflaten i Lyngen kommune tett oppunder Lyngsalpene. Furuflaten er et relativt godt kjent industristed. Bygda består av ca 250 innbyggere og industrien på Furuflaten sysselsetter mer enn 150 personer. Total omsetning fra industrien på stedet er på mer enn 300 mill kroner. Haplast AS har 30 ansatte, hvorav 25 er knyttet til drift. Disse medarbeiderne har følgende faglige kvalifikasjoner:

  • 17 medarbeidere har sveisesertifikat for speil, elmuffe, tråd og elektromuffesveising av gassanlegg.
  • 8 medarbeidere har fagbrev innenfor bedriftens fag.
  • 6 medarbeidere har fagbrev innenfor andre fag.
  • 25 medarbeidere har sertifikat for truck/ kran og masseforflyttingsmaskiner.

Haplast AS legger stor vekt på den samlede kompetansen bedriften innehar og fokuserer sterkt på sine medarbeidere. Bedriften benytter Solid Works 3D software for konstruksjon og styrkeberegning. Haplast AS er underleverandør til aktører i VA markedet og leverer spesialprodukter til industrikunder/ fiskeindustrikunder / privatmarkedet og til andre som har utvidede behov. Bedriften løser kunders spesielle behov innenfor prosess eller infrastruktursektorene. Bedriften ligger midt i den fremtidige nordområde satsningen og ønsker å være en aktiv del av denne utviklingen.

Haplast AS

HaplastIndustriveien 6 
9062 Furuflaten
Troms og Finnmark
Telefon: +4797504600
Epost: dan@haplast.no
Hjemmeside: haplast.no
Facebook: Haplast
Lærefag:
Industrimekanikerfaget (IME03-02)
Plastfaget (PLF03-01)
Produksjonsteknikkfaget (PRT03-02)