fbpx

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen - Lærebedriftundersøkelsen - Årlig rapportering fra lærebedrift

Hvert år kjøres det viktige undersøkelser i forhold til systemet med fag-/svennebrev!

Disse undersøkelsene gir både fylket og det enkelte opplæringskontor godt grunnlag for å finne forbedringsområder – og for å dokumentere hvordan opplæringskontorene leverer sine tjenester.  Her ligger det god læring!

Undersøkelsene går til lærlinger som har vært i lære mer enn 11 måneder, og til lærebedriftene.

Vi oppfordrer våre lærlinger, fagansvarlige og lærebedriftene våre til å besvare undersøkelsen!  

Kom igjen – bring stemmene dere inn til opplæringskontoret og fylket!

Spørsmål som lærling er usikker på og ikke har grunnlag for å svare på kan hoppes over. Formålet med undersøkelsene er at alle skal få si sin mening om læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Resultatene fra undersøkelsen lagres i tråd med relevante regler og benyttes i kvalitetsarbeidet for å analysere og utvikle læringsmiljøet, og til nasjonal forskning. Disse resultatene inneholder ikke informasjon som kan knyttes til kandidaten!

Resultatet? Rekordhøydeltakelse i 2021 - takk til alle som deltok!

Årlig rapportering fra lærebedrifter:  Denne skal besvares, men vi oppnådde ikke full score fordi en bedrift ble feilaktig registrert med to avdelinger

Årlig rapportering 2021 92%

Lærlingeundersøkelsen er kanskje den mest interessante delen, men her oppnådde vi ikke like høy svarprosent som i fjor

Resultat fra 2020 var 71,4 %
Lærlingeundersøkelsen 2021 69%

Lærebedriftsundersøkelsen er den som besvares av den enkelte fagansvarlige.  Også her ble det uslåelig rekord i år!

Resultat fra 2020 var 88,9 %
Lærebedriftsundersøkelsen 2021 100%
Forrige

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Herlig prestasjon i Byggdrifterfaget!

Neste