fbpx

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Lærlingeundersøkelsen - Lærebedriftundersøkelsen - Årlig rapportering fra lærebedrift

Hvert år kjøres det viktige undersøkelser i forhold til systemet med fag-/svennebrev!

Disse undersøkelsene gir både fylket og det enkelte opplæringskontor godt grunnlag for å finne forbedringsområder – og for å dokumentere hvordan opplæringskontorene leverer sine tjenester.  Her ligger det god læring!

Undersøkelsene går til lærlinger som har vært i lære mer enn 11 måneder, og til lærebedriftene.

Vi oppfordrer våre lærlinger, fagansvarlige og lærebedriftene våre til å besvare undersøkelsen!  

Kom igjen – bring stemmene dere inn til opplæringskontoret og fylket!

Spørsmål som lærling er usikker på og ikke har grunnlag for å svare på kan hoppes over. Formålet med undersøkelsene er at alle skal få si sin mening om læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Resultatene fra undersøkelsen lagres i tråd med relevante regler og benyttes i kvalitetsarbeidet for å analysere og utvikle læringsmiljøet, og til nasjonal forskning. Disse resultatene inneholder ikke informasjon som kan knyttes til kandidaten!

Om Opplæringskontoret Nord

Legg igjen en kommentar

Forrige

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Herlig prestasjon i Byggdrifterfaget!

Neste