fbpx
, ,

Herlig prestasjon i Byggdrifterfaget!

Eirik Larsen avla fagprøven i byggdrifterfaget med resultat Meget Godt!

Eirik har jobbet i Stiftelsen Nybo en stund, og inngår i et team som sørger for at boligmassen til stiftelsen ikke forringes og at den vedlikeholdes og driftes på en god måte.  Eirik har tidligere tatt fagbrev i sveisefaget, og har til og med fagskole – men det er så lenge siden han gikk videregående skole, at han ville måtte ta alle fellesfageksamener på nytt dersom han skulle gått et ordinært lærlingeløp.  Løsningen ble ordningen «Fagbrev på jobb» !

Ordningen innebærer at man må opp til tverrfaglig eksamen, og den er en ren teorieksamen som mange voksne gruer seg til.  Eirik klinket til og leste teori, og jobbet med tidligere gitt eksamener.  Resultatet på teoriprøven ble karakteren 4, og da begynte innspurten fram til fagprøve.

Eirik Larsen lettet og glad etter å ha tatt fagprøven i Byggdrifterfaget.

Utfordringen var kanskje størst innen ventilasjon.  Stiftelsen eier en rekke mindre boenheter, men har to mindre ventilasjonsanlegg tilgjengelig.  Prøvenemda hadde naturlig nok god kompetanse innen ventilasjon og var naturlig nok opptatt av faget og av profesjonen, og Eirik fikk virkelig kjørt seg med tema tilknyttet ventilasjon.  Han berømmer prøvenemda!  De startet med å etablere en god og trygg tone, samtidig holdt de pokerfjes gjennom hele fagprøven.  ENØK og ventilasjon var viktige tema, og det var helt umulig å tolke hva prøvenemda tenkte om mine svar, sier Eirik.  Eirik berømmer også arbeidsmiljøet på jobb, og sier han fikk verdifull back-up fra både fagansvarlig og kolleger.  Han takker også Opplæringskontoret Nord for tett og god oppfølging.  

Det er ikke hver dag det avlegges fagprøve i Byggdrifterfaget i Nord-Troms, og Opplæringskontoret Nord er stolt over at kandidaten har prestert resultatet Meget godt!  Vi gratulerer kandidaten og lærebedriften med et godt gjennomført lærlingeløp!

Stiftelsen Nybo ønsket å profesjonalisere driften ytterligere gjennom ordningen med fagbrev

Daglig leder i Stiftelsen Nybo, Tore Elvestad

Daglig leder Tore Elvestad har i en rekke år arbeidet med å fremme utdanning og kompetanse.  Det var svært naturlig for han å skulle profesjonalisere driften av eiendomsmassen ved hjelp av ordningen med fagbrev.  Dels sikrer man den ordinære driften med god kompetanse, men med å være lærebedrift så gir det også god oppfølging av de ansatte.  

Fagbrevet dokumenter at man har kompetanse innen faget, og innebærer at hele fagområdet sikres gjennomført på en god måte.  HMS, ventilasjon og energibruk står sentralt i faget – og står også som viktige elementer i driften av stiftelsen boenheter.

En ting er viktig for stiftelsen, og det er at man er i stand til å tilbud boliger av riktig standard til sin målgruppe.  Gjennom bruk av fagfolk sikres dette, og samtidig så vet en byggdrifter hvor begrensningene går for sitt arbeid – og lokalt har man et godt nettverk at tilbydere for mer spesialiserte tjenester.

Tore Elvestad er meget glad i systemet med fagbrev, og er heftig og begeistret over ordningen «Fagbrev på jobb».  Denne ordningen gir mange i Nord-Troms muligheten til å fullføre en utdanning!  Dette vil individ, bedrifter og samfunn kunne nyte godt av i årene som kommer, sier han.  Stadig flere bedrifter opplever nå at tilgangen på kvalifiserte fagfolk blir mer vanskelig og krevende – og da har vi en god mulighet gjennom «Fagbrev på jobb» til å produsere våre egne fagfolk!

Tore Elvestad er naturligvis stolt over sin ansatte som nå har satt lista for prestasjoner!  Likevel vil han framheve at i bedriften så har man god faglighet og at fagansvarlig i byggdrifterfaget også fortjener ros for å være opptatt av både faglighet, men også å være motivert for å følge opp lærlingen.  Vi arbeider som et team, og utfyller hverandre på en god måte, sier Elvestad med et bredt smil.

Byggdrifterfaget - anvendelig fag for både privatbedrifter og offentlige institusjoner

Tradisjonelt har vaktmestere hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder. Gjennom kjennskap til byggets installasjoner har vaktmesteren vært en nøkkelperson for byggets eiere og brukere. Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende.

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag.

Eirik Larsen har allsidige arbeidshverdager - nå som dokumentert fagmann!

Arbeidet byggdrifteren gjør, skal utføres i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder.

Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke behovet for

• å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen

• å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter

• å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn

• å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Forrige

Årets lærlingeundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse er i gang!

Datakraft fra Haparanda

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???