fbpx

3net AS

3net leverer tjenester over fibernett.  Bedriften har kunder både på bedriftsmarkedet (b2b) og personkundemarkedet (b2c).  Kjerneområdet har vært kunder i Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino, men bedriften utvider stadig sitt nedslagsfelt og har nylig vunnet anbudskontrakt for levering av tjenester i Sørreisa.  3net leverer TV, Internett og telefoni samt en rekke andre interessante tjenester som servertjenester, softwarepakker for bedrifter m.v.

Din framtid – vår hverdag er bedriftens visjon og slagord!  Hver eneste dag jobber 3net for at kundene skal ha tilgang til gode og fremtidsrettede tjenester.  Som datterselskap av Ymber, kan bedriften tilby sine tjenester over driftssikre og stabile nett.

3net AS

3net ASBjørklysvingen 3
9152 Sørkjosen
Nordreisa
Troms og Finnmark
Telefon : +47 777 70 499
Epost : post@3net.no
Hjemmeside : https://3net.no
Facebook : https://www.facebook.com/3netas
Lærefag :
IT-Driftsfaget (ITD03-01)