fbpx

Asbjørn Selsbane AS

Historien startet i Lødingen på slutten av 50 tallet med brødrene Gunnar og Alf Hansen.

Brødrenes første båt het Lafjell. Hovedsakelig drev man da med kvalfangst og torskefiske med garn. Årene fremover ble det tatt i bruk trål og snurpenot.

I 1965 kjøpte brødrene Hansen en krysser på 65 fot. Båten het Asbjørn Selsbane og navnet har siden da fulgt selskapet. I 1970 ble MS Asbjørn Selsbane solgt og erstattet med sidetråleren MS Stortind. MS Stortind ble omdøpt til MS Asbjørn Selsbane og gjennomgikk i årene framover store ombygginger. Ombyggingene omfattet blant annet nytt rorhus, nye wincher, shelterdekk, ny hovedmotor og tverrhekk samt innstallering av fryseri.

Noragutt ble kjøpt i 1995 (tidligere Nordkappjenta og Øystein Angel). Opprinnelig var dette en linebåt som nå ble bygd om til snurrvad, not og rigget for kvalfangst. Båten ble solgt i 1999.

Asbjørn Selsbane AS

Asbjørn Selsbane ASEidvegen 666
9105 Kvaløya
Tromsø
Troms og Finnmark
Telefon: +47 911 68 522
Epost : firmapost@selsbane.no
Hjemmeside : https://www.selsbane.no/
Facebook: Selsbane fiskebåtrederi
Lærefag
Fiske og fangst (FFA03-03)

I 1998 gjorde bedriften for første gang bestilling av ny båt, MS Norafjell. Båten var en kombinert snurper/tråler på 145 fot. Året etter ble driften utvidet og man bygget igjen nytt kystfiskefartøy som fikk navnet MS Asbjørn Selsbane. Båten var 90 fot og fisket med not, snurrevad og drev kvalfangst. Rederiet hadde nå to båter i drift. En rekke andre investeringer ble gjennomført og selskapet utvidet blant annet med nytt driftsbygg ved kaianlegget i Lødingen med kvalmottak og notbøteri.

Fram mot 2005 var rederiet eid av Alf Hansen og hans sønn Andreas Hansen. Rederiet gjennomgikk i disse årene en rekke omorganiseringer blant annet på eiersiden. Alf Hansen overdro store deler av sine aksjer til sine sju barn og i 2006 besluttet man en fisjon der selskapet ble delt i to og Norafjell AS ble stiftet. Norafjell AS overtok driften av MS Norafjell mens MS Asbjørn Selsbane ble værende i Asbjørn Selsbane AS. Videre valgte man i 2008 å selge MS Asbjørn Selsbane og erstattet denne med MS Julianne III. MS Julianne III ble bygget i 2005 ved SIMEK Norge og er en kombinert not/tråler og snurrevadfartøy. I desember 2013 ble Julianne solgt til Unity i Skottland. Igjen sitter rederiet med nybygget MS Asbjørn Selsbane som ble overlevert fra Karstensens Skibsverft 19. september 2013.

MS Asbjørn Selsbane ble ferdigstilt i 2013 og er et av Norges mest allsidige kystfiskefartøy. Fangsten som tas om bord, pelagisk eller hvitfisk, kan lagres fersk, fryst, eller levende (torsk). En kombinasjon av disse lagringsmetodene er også mulig.

Ved bygging MS Asbjørn Selsbane har rederiet og byggeverftet kommet fram til miljøvennlige løsninger. Det er blant annet montert et hybrid fremdriftsanlegg. Dette gjør en i stand til å benytte hovedmotor og hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Propellgiret har to girutvekslinger, alt etter ønsket propellytelse. Det hybride framdriftsanlegget er konstruert for et optimalt propellanlegg fra 300 – 2500 kw.

Ved å drifte båten på hjelpemotorene vil utslipp av NOx reduseres betraktelig. For framtiden er det elektriske anlegget rigget for å kunne tilkobles nye energikilder som for eksempel aggregater, batterier eller brenselceller.

Kvalfangst har vært og er en viktig del av rederiets historie. I mange år var dette å anse som en av rederiets hovedgesjeftelser og kanskje det bedriften har vært mest kjent for. På sikt håper man kanskje å gjenoppta dette.