fbpx

Opplæringskontoret Nord

Opplæringskontoret Nord er lokalisert på Nord-Troms Videregående skole  i Nordreisa på Storslett. Vi har lærlinger i fordelt på mange kommuner i Troms og Finnmark, med tyngdepunkt i Tromsø og i Nord-Troms.

Vi har ca 80 medlemsbedrifter og ca 40  løpende lærekontrakter/opplærings-kontrakter.
Vi har lærlinger i ca 30 forskjellige fag

Kontoret har i dag 2 ansatte.

Historikk
OK- byggfag Nord-Troms ble stiftet 25.februar 1993 av 5 bedrifter i Nord-Troms tilhørende bygg og anlegg.
OK- byggfag Nord-Troms hadde kontorsted på Lyngseidet første driftsår og markedsområde i Nord-Troms.
Deretter ble kontoret flyttet til Storslett, Nordreisa, hvor det fortsatt har adresse.

Opplæringskontoret Nord

Opplæringskontoret NordHovedveien 18
9156 Storslett
Nordreisa
Troms og Finnmark
Telefon: +4748194637
Epost: terje@opplaringnord.no
Hjemmeside: opplaringnord.no
Facebook: opplaringskontoret
Lærefag
Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)

Selskapet fikk utvidet fagområde i 1998 og ble dermed til Opplæringskontoret Nord-Troms: Bygg – kontor – anlegg.

Selskapsnavn Opplæringskontoret Nord ble vedtatt i 2010 og er i dag godkjent i rundt 30 fag med markedsområde
Troms- og Finnmark fylke.  Nye fag de siste årene har vært Fiske og Fangst, Akvakultur og Industritekstilfaget, fiskeredskap.

Eierstruktur
Opplæringskontoret Nord er juridisk organisert som en forening (FLI). Årsmøtet består av medlemsbedriftene.  Årsmøtet velger et styre som representerer eierne gjennom året.

Daglig leder rapporterer til styreleder, og det avholdes ca. 4 styremøter i året.

Målsetting
Formålet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt drive kompetansehevende tiltak
i medlemsbedriftene.

I 2020 har det vært arbeidet aktivt med å omdanne driften til å bli mer tilpasset dagens utfordringer.  Det har vært arbeidet fram en ny hjemmeside som skal brukes aktivt til å kommunisere nyheter og informasjon, og sosiale medier har blitt mer brukt.  Bedriften har investert i tidsriktig software/hardware for å kunne å ta i bruk gode teknologiplattformer for å understøtte driften.  Eksempelvis brukes nå TEAMS for de aller fleste halvårssamtalene.

«Gode fagfolk i gode bedrifter» er blitt en uttalt visjon for framtiden – og mottoet «Faglig og folkelig» innarbeides aktivt i all kommunikasjon.

Fagansvarlig service- og administrasjonsfaget

Terje Ansgar Eriksen er fagansvarlig for service- og administrasjonsfaget hos Opplæringskontoret Nord.

Av utdanningsbakgrunn har han tre-årig videregående skole innen Handel & Kontor, samt at han har tatt Bachelorgrad innen logistikkledelse.  Han har arbeidet en rekke år innen servicenæringer, og har en svært allsidig erfaring innen mange områder.

Opplæringskontoret Nord anvender en rekke moderne plattformer i sin drift, og som lærling vil en få god kjennskap til hvordan disse ulike forretningssystemene håndteres.  Innen regnskap så bruker kontoret Poweroffice som er et skybasert regnskapssystem.  Av datasystemer så anvender bedriften Microsoft 365, og for å understøtte arbeidet med lærlinger så bruker bedriften OLKweb samt Kompetanseboka (for Fiske&Fangst samt Akvakultur).  Disse systemene er webbaserte.  Videre bruker man både hjemmeside og sosiale media til informasjonsflyt.

En lærling i dette faget vil hos Opplæringskontoret Nord være involvert i de aller fleste forretningsprosessene i bedriften.  Gode fagfolk i gode bedrifter er visjonen for oppdraget, og mottoet «Faglig og folkelig» innebærer at man skal holde høy faglighet, men kunne kommunisere på en rask og lettfattelig måte.