fbpx

Alta – opp med dampen!

NorDamp Alta ønsker å bli lærebedrift i salgsfaget

NorDamp Alta er en liten bedrift med mye kompetanse om salgsfaget

Primus motor i butikken NorDamp Alta er Per-Åge Hammari, og han er begeistret både for produktene bedriften selger – men ikke minst for å leve og bo i Finnmark!

Som så mange har nemlig Per-Åge hatt sin tid borte fra Finnmark, men nå kommer all erfaring og kompetanse til nytte når han driver butikken i Bossekop.  Hans utdanningsbakgrunn er innen markedsføring, elektroteknikk og radiotelegrafi.  Når man ser på utdanningsbakgrunnen, så skjønner man fort at dette er en mann som har hatt mange jern i ilden.  Etter mange år på sjøen som offiser knyttet til utenriksfart, så gikk Per Åge i land.  På land har han arbeidet med HR, logistikk-styring og butikkdata.  I Nordland så ble den sjakk-spillende gründeren både kjent i sjakkmiljøet, men drev også flere butikker gjennom mange år.  Han var involvert i butikkene Match og Vic i Bodø og i Fauske, med 19 ansatte.

Årene i Nordland var fullt av aktiviteter, men dragningen mot Finnmark lå alltid på lur.  Når Per-Åge begynte å dra litt på årene, så tenkte han at det hadde vært fint å få de siste yrkesaktive årene i Alta.  Løsningen for dette kom da e-sigarettene ble lansert.  Han var selv røyker, og ønsket å slutte – og når han selv prøvde ut e-sigarett så var veien kort til å kaste tobakken.  For 4 år siden tok han steget, og flyttet hjem til Alta og sammen med  NorDamp-kjeden etablerte han butikken i Bossekop.

Alta er i vekst, og NorDamp Alta har også vokst jevnt og trutt på de fire årene bedriften har vært i drift.  Fra en forsiktig start så er nå butikken åpen Mandag-Fredag kl. 10:00-17:00 og på lørdager kl. 10:00-16:00.

Per-Åge er begeistret for sjakk, og i sjakk og i forretningsliv så er det strategi som gjelder.  Nå venter Per-Åge på at hustruen skal bli pensjonist, så om et par år så er det vel klart for noen andre å ta over driften av NorDamp Alta.

Bedriften ser nå på muligheten for å bli godkjent lærebedrift i salgsfaget, og søknad er allerede sendt til fylket.  Det betyr at bedriften vil kunne ta inn lærling kanskje allerede til høsten, men det er noen krav.  Interesse for faget er selvsagt, men punktlighet og serviceorientering er viktig.  Og så må man være minimum 18 år!  Tobakksskadeloven står sentralt i driften.

Alta er en by i vekst og har satset kraftig på byutvikling

Hva er en e-sigarett?

Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år.

MOD, POD, kit, tank, coil og e-juice er viktige ord i denne bransjen!  E-sigarett med damp er vesentlig mindre skadelig enn tobakksrøyken. Hvis du klarer å holde deg borte fra røyken i lang nok tid, og du vet at du ikke kommer til å gå tilbake, så er det langt lettere å starte og trappe ned på e-sigarett bruken. E-sigarett er kanskje den letteste og mest effektive måten for å komme seg bort fra røyken på. Det aller beste er jo å kutte røyk og tobakk fullstendig, men for de aller fleste er jo det nokså krevende.

E-sigaretten, eller MOD & POD, består av en enhet (kit) – og den tilsettes en juice.  Denne juicen kommer i en stor rekke smaksvarianter.  Juicen kan tilsettes nikotin, og mange bruker dette for å avhjelpe på niktotinsuget.  Så kan man jevnt og trutt redusere nikotinmengden til man til slutt klarer seg helt uten nikotin.

Salgsfaget - et spennende og kreativt fag

Per-Åge har mange års erfaring fra salg og service, og lover at det vil bli gitt full opplæring både i forhold til salgsfaget – men ikke minst i forhold til produktkunnskap.  I tillegg stiller kjeden opp med fagansvarlig som kommer til å følge opp teoridelen i forhold til læreplansmålene i faget.

Drift og lønnsomhet står sentralt i faget:

Kjerneelementet drift og lønnsomhet handler om kommersiell forståelse gjennom å bruke nøkkeltall for å øke lønnsomhet og redusere svinn i utøvelse av faget. Kjerneelementet handler om å utnytte ressurser effektivt og ansvarlig for å sikre merverdi og bærekraft i bedriften. Videre handler det om å forvalte relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingsleder Per-Åge Hammari ser gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten

Salg og markedsføring:
Kjerneelementet salg og markedsføring handler om å bygge merkevarer og tilpasse markedsføringen slik at bedriften tiltrekker seg nye kunder, samtidig som den beholder høy kundelojalitet hos de eksisterende. Kjerneelementet handler om salgsprosessen og om å skape merverdier i møter mellom tilbydere og kunder og videre bidra til salg, mersalg og gjensalg.

Kommunikasjon og relasjoner:
Kjerneelementet kommunikasjon og relasjoner handler om å kommunisere med kunder og samarbeidsaktører i egnede kanaler. Kjerneelementet innebærer å innhente og bruke kundedata for å imøtekomme kundens ønsker og behov. Videre handler det om å bygge kundelojalitet og formidle produktinformasjon til ulike målgrupper.

Forrige

Vi åpner ny kanal for kunnskapsdeling!

I Stolen: «Oppstart av ungdom i bedrift»

Neste