fbpx
, ,

Europris Sørkjosen gir full gass!

Julekvelden kan godt komme på kjærringa - Europris Sørkjosen er klar til re-åpning med ny butikk og gode åpningstilbud!

Europris Sørkjosen har i flere år vist god utvikling i omsetning og omdømme, og i år har man virkelig satt fart på satsningen i Sørkjosen.  I noen uker nå har butikken vært stengt på grunn av utbygging og at man har pusset opp lokalene.  I tillegg til at butikken nå blir mer driftsvennlig og skal gi enda bedre kundeopplevelser, så har man økt salgsflaten med 300 m² til totalt 1 150 m².  Dette gjør at arbeidsdagen forenkles samtidig som man kan øke sortimentet.

Butikksjefen berømmer de ansatte for at de har stått ekstra på i denne perioden.  I tillegg har lokale aktører bidratt i utbyggingen, og kjeden har sendt egne folk som har bidratt til at butikken nå blir enda mer tidsriktig og moderne.  Butikken åpner igjen torsdag 9. november kl 09:00 og man har forberedt åpningen med gode tilbud.  Covid 19 tas også alvorlig, slik at butikken har iverksatt tiltak for å ivareta tryggheten for både kunder og ansatte.

Salgsfaget - et spennende fag!

Faget innebærer kompetanse om produkter og om markedsføring.  Salgsfaget gjør deltakeren i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.  Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter.  Det er flere tema i fagløpet blant annet lover, regler og HMS.  Økonomi og drift skal læres, og naturligvis står markedsføring og salg sentralt.

Lærlingen hos Europris Sørkjosen startet opp i august og kom inn i lærlingeløpet direkte fra ungdomsskolen.  Dette er et pilotprosjekt som er initiert av Nord-Troms videregående skole og i 2020 startet 5 lærlinger opp i denne modellen.  2 i kokkefaget, 2 i industriell sjømatproduksjon – og så startet vår lærling opp i Salgsfaget.  Både lærling og fagansvarlig syntes dette var spennende, og selv om det er utfordrende for et ungt menneske å komme rett fra ungdomsskolen og ut i bedrift så har opplevelsen så langt vært positiv.  Faglig ansvarlig uttaler at en 16-åring er en ungdom i prosess mot voksenlivet og har vanligvis ikke noe yrkeserfaring.  Dette  var utfordrende i oppstarten, men samtidig var det akkurat dette elementet som har gjort at dette fagløpet så langt har vært gøy!  Lærlingen tar fellesfagene sammen med andre elever på videregående skole.

Bedriftsmodellen - en modell som skal videreutvikles i Nord-Troms videregående skole

Bedriftsmodellen ble rullet ut i Nord-Troms nå i høst, og det er foreløpig 5 elever som startet fra ungdomsskolen i lærlingeløpet under denne modellen.

Fellesfagene tar de sammen med andre elever på Nord-Troms videregående skole, avd. Skjervøy.  Resten av tiden er de ute i de respektive bedriftene.  Både fagansvarlig og lærling hos Europris Sørkjosen er så langt godt fornøyd med ordningen.

Nord-Troms videregående skole er så langt begeistret med hvordan denne ordningen fungerer.  Nå ser man seg om etter flere bedrifter og flere ungdommer som kan tenke seg å ta fagbrev gjennom denne ordningen.  Man ser også på muligheten for å bruke denne ordningen i kombinasjon med at man tar første årstrinnet i sin helhet på skolen, og kommer inn på modellen fra andre året.

Denne modellen gjør at flere kan få et fullverdig fagbrev uten å måtte reise ut av regionen.

Billedkavalkade - En snikrunde i nybutikken

Forrige

Stiftelsen Nybo setter byggdrifterfaget i høysetet

Midlertidig lovendring – også for fag- og yrkesopplæring

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???