fbpx

Nofi AS

NOFI er et innovativ industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester over hele verden. Hovedmarkedsområdene er i stor grad havbruksnæringen og fiskerinæringen, levering av oljevernutstyr, vann & avløp samt, flytende konstruksjoner som flytekaier.

Nærheten til de arktiske havområdene har gitt bedriften unik erfaring i å utvikle utstyr tilpasset et kaldt og røft klima.

Hovedkontoret er lokalisert i Eidkjosen, Tromsø som ligger på Kvaløya, ca. 7 km fra Tromsø lufthavn Langnes. Her er administrasjon og hovedproduksjon. I tillegg har konsernet produksjon og lagerlokale på Hansnes, Karlsøy kommune samt butikk og hovedlager på Tromsøya.

NOFI Tromsø AS ble etablert i 1978. «Med fokus på havet!» er NOFI sitt mantra. NOFI er et konsern som der delt inn i forskjellige markeder (se www.nofi.no).

Med basis i forskning og utvikling satser NOFI på å skape bærekraftige løsninger for sine kunder, og å være med på å sikre en ren og levende kyst gjennom å forsyne markedet med sikre og konkurransedyktige kvalitetsprodukter tilpasset et røft klima.

Bedriften har lærlinger både i Eidkjosen og på Hansnes.  Disse lærlingene tar plastmekanikerfaget, og hovedparten av disse er tilknyttet produksjon av oljevernutstyr.  Denne produksjonen anvender i hovedsak høyfrekvent sveis, og er en industri som kjennetegnes av rene og ryddige produksjonslokaler.  Bedriften er også godkjent lærebedrift i Industritekstilfaget, fiskeredskap.

I konsernet er det en rekke ulike type stillinger representert, både på strategisk, taktisk og operativt nivå.  

Nofi AS

Nofi ASEidvegen 642
9105 Kvaløysletta
Tromsø
Troms og Finnmark
Telefon: +4777698000 
Epost: post@nofi.no
Hjemmeside: nofi.no
Facebook: NOFITromso
Lærefag
Industritekstilfaget, fiskeredskap (FIR3-01)
Logistikkfaget (LOG03-02)
Salgsfaget (SLG03-02)
Plastfaget (PLF03-01)