fbpx

Privatistweb blir til Privatistportal

Mangler du fag eller skal opp til tverrfaglig eksamen så må du melde deg opp til eksamen som privatist

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

Som privatist har du selv ansvaret for å melde deg opp. Det betyr blant annet at du selv må sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen, slik at du kan avlegge rett eksamen til rett tid.

Du må med andre ord forholde deg til en mengde informasjon. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til at du ikke kan søke på opptak til høyere utdanning eller at du ikke kan gå opp til fagprøve.

Legg derfor spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen. Manglende kompetansebevis eller vitnemål, kan føre til at dine studieplaner blir inntil ett år forsinket, eller at du ikke kan gå opp til fagprøve/svenneprøve.

Privatistweb endres - og nå er det Privatistportalen som skal brukes

Privatistweb vil fortsatt være tilgjengelig, og det er usikkert når den formelt legges ned.  Det betyr at dersom du er registrert bruker der, så vil du inntil videre kunne logge deg inn der for å finne informasjon.

Dersom du skal melde deg opp til ny eksamen så er det en ny url som skal brukes.

https://privatist.inschool.visma.no/ er den nye url’en for å melde seg opp til privatisteksamen.

Vær oppmerksom på at det er to oppmeldingsperioder i året.  Høstoppmeldingen gjøres fra 1. september og er åpen i to uker og Våroppmeldingen er åpen fra 15. januar og lukkes to uker senere.

Fylket har gode informasjonssider om ordningen!

Om Opplæringskontoret Nord

Legg igjen en kommentar

Forrige

Arctic Plast på Furuflaten planlegger vekst og utvikling

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Neste