fbpx

Privatist- hvordan ta eksamen!

Mangler du fag eller skal opp til tverrfaglig eksamen så må du melde deg opp til eksamen som privatist

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

Som privatist har du selv ansvaret for å melde deg opp. Det betyr blant annet at du selv må sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen, slik at du kan avlegge rett eksamen til rett tid.

Legg merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen!  Manglende kompetansebevis eller vitnemål, kan føre til at dine studieplaner blir inntil et år forsinket, eller at du ikke kan gå opp til fagprøve/svenneprøve.

Her melder du deg opp til privatisteksamen

MERK - OPPMELDINGSDATOENE

https://privatist.inschool.visma.no/ er den nye url’en for å melde seg opp til privatisteksamen.

Vær oppmerksom på at det er to oppmeldingsperioder i året.  Høstoppmeldingen gjøres fra 1. september og er åpen i to uker og Våroppmeldingen er åpen fra 15. januar og lukkes to uker senere.

Fylket har gode informasjonssider om ordningen!

Forrige

Full opplæring i bedrift – en ordning som gir fagbrev

Uvær, sneskred og Covid – OK Nord er tilgjengelig!

Neste