fbpx
,

Anette har bestemt seg – ble lærling i Service- og Administrasjonsfaget!

Skjervøy-jenta Anette ble inspirert og valgte Opplæringskontoret Nord

Anette Bakken har startet opp et fagbrevsløp i Service- og administrasjonsfag

Anette Bakken kontaktet Opplæringskontoret Nord for et år siden, og lurte på hvordan mulighetene var for å begynne i lære innen Service- og administrasjonsfag.  Da var hun student i Oslo, og så snart hun ble ferdig heftet hun ikke med å pakke kofferten og komme seg nordover.

Nord-Troms framstår nemlig som hjem, og det var ikke snakk om å bli boende i storbyen.  I forkant hadde hun sjekket ut opplæringskontoret på media, og blitt inspirert av både artikler på hjemmesiden og sosiale media.  Selv om kontoret hadde flere ledige læreplasser hos andre bedrifter, så var disse ikke aktuelle.  

Synliggjøringen av OK Nord i media viste tydelig at her skjedde det mye, og at bedriften hadde et godt blikk på oppfølging av lærlingene sine.

Anette begynte sin læretid 1. august, og er svært fornøyd med oppstarten!

Anette er såkalt FOB-lærling, dvs at hun har gått studieforberedende, og derfor mangler programfagene.  Dette innebærer blant annet at hun må opp til en tverrfaglig eksamen i læretiden.  Med god og målrettet oppfølging så burde dette ikke være en større utfordring, sier hun.

Daglig leder ved Opplæringskontoret Nord, Terje Ansgar Eriksen, har jobbet aktivt med synliggjøring av yrkesfagene – og har særlig hatt fokus på rekruttering.  «Det er liten tvil om at målrettet synliggjøring i skyen har stor effekt»; sier han.  «Den store utfordringen for oss er imidlertid å kunne kommunisere godt med ungdomsskoleelever, fortsetter han.  Cirka halvparten av alle ungdommer i landet som begynner på studieforberedende, tar aldri høyere utdanning!  Mange av disse burde heller gått yrkesfags-veien, slik at de får en fullført utdanning med fagbrev»; fortsetter han.  Etterspørselen etter fagarbeidere er i mange bransjer langt større enn tilsiget av elever.

«Vi er kjempeglade for at Anette ønsket seg hit, og ser fram til å få være med på ferden mot fagbrevet hennes!»; avslutter han med.

Daglig leder ved Opplæringskontoret Nord, Terje A. Eriksen, er jublende glad for å få lærling på kontoret

Service- og administrasjonsfag

Vg3 service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomheten skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovene til brukerne, virksomheten og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til en effektiv og bærekraftig drift av virksomheter.

Les hele læreplanen på UDIR sine hjemmesider.

Forrige

Kick off for nye læreplaner!

Nerden som ble match-vinner i IT-faget!

Neste