fbpx

Nerden som ble match-vinner i IT-faget!

Storm Wahlmann besto fagprøven med Meget Godt og sikter nå mot nye høyder

Storm Wahlmann (21) flyttet som 15-åring fra Tromsø til Nordreisa, og når han startet på videregående så tok han to år innen elektrofag med el-energi og ekom på andre året.  Uten læreplass så valgte han da å fortsette med IKT-servicefag – og har også tatt påbygg.  Læreplassen ble på Nord-Troms videregående skole, og her han ungdommen fått boltre seg i utfordringer.  Spennvidden i læretiden har vært meget stor, fra noe kjedelig kabeltrekking i et stort bygg, til å jobbe intenst med support for nærmere 400 brukere.  Han hatt fått bryne seg på servere, både fysiske og virtuelle.  Vanlige printere, men også 3D-printer har vært en del av arbeidshverdagen og ekstra gøy har det kanskje vært med VR-systemet på skolen.    Han har hatt interesse for PLS og automatisering, og har en drøm om en gang i framtiden å jobbe med teknologi for å kunne møte det grønne skiftet i tråd med FN’s bærekraftsmål.

Storm har vært fulgt opp av KomOpp (opplæringskontor for offentlig sektor), men Opplæringskontoret Nord har hatt god nytte av supporten som Storm har vært en del av.  OK Nord har vært så imponert av både kunnskapsnivået til lærlingen, men også interesseområdene hans – at vi har hatt utallige faglige diskusjoner med han.  Han har ivrig forsøkt å tegne og forklare oss kompleksiteten i IT-faget og mulighetene med teknologi.  Vi har simpelthen blitt imponert over engasjement og oppmøte!  Fraværet fra skole og læreplass har i årenes løp vært tilnærmet ingenting! OK Nord føler seg derfor forpliktet til å synliggjøre akkurat denne kandidaten for potensielle arbeidsgivere.  Vi tror den rette arbeidsgiver får en fantastisk verdiskaper i Storm Wahlmann!

Storm Wahlmann er klar for nye utfordringer

Når man har bestått fagprøven, så venter enten arbeidsliv eller videre utdanning.  Og vi er naturligvis nysgjerrig på hva fagmannen har for ambisjoner og forhåpninger.  «Jeg har skrekkelig lyst på å jobbe med å utvikle eller ta i bruk teknologi som kan hjelpe oss i forbindelse med det grønne skiftet», sier Storm ettertenksomt.  Han fortsetter; «Det hadde vært fint å få begynne i et kreativt team eller et fagmiljø hvor man kunne fått en slags mentor.  Dette vil kunne gi meg en sjanse på å utvikle mine ferdigheter videre.  Jeg har fått svært gode tilbakemeldinger på at jeg er god til å jobbe selvstendig, og når det er skolestart så må vi som team håndtere svært mange elever og lærere.  Jeg trives godt med selvstendig arbeid, men liker godt å få kunne være med i team også!».  Hvor ser så Storm for seg at han skal bo og leve?  «For meg er det mest interessante hva jeg får jobbet med, ikke hvor!  Jeg er mobil og drar dit hvor muligheten måtte by seg»; avslutter han med et lurt smil.  

Fagansvarlig Egil Lien er stolt av lærlingens resultat!

Egil Lien er fagansvarlig ved Nord-Troms videregående skole

Egil Lien er ansatt som IT-ansvarlig ved Nord-Troms videregående skole, og har vært fagansvarlig for Storm.  «Jeg er stolt og takknemlig for å ha fått følge opp dette talentet en del på veien hans»; begynner Egil med.  «Det er sjelden man kommer borti et multi-talent som det Storm er.  I mitt arbeidsliv har jeg hatt mange lærlinger, men har sjelden hatt en lærling som har lært meg noe nytt omtrent hver eneste dag.  Lærlinger kan i mange tilfeller tilføre bedrifter unik og ny kompetanse, hvis man bare klarer å ta i bruk og se lærlingen.  Kompetanse er ofte ferskvare – spesielt innen IT!  Jeg synes faktisk synd på bedrifter som ikke utnytter det potensiale det er å ha lærlinger!»

Jeg håper og tror at Storm vil bli fanget opp av et innovativt og framoverlent selskap med ambisjoner.

Tenk å få inn en lærling, som ikke bare jobber skjematisk med læreplansmål – men aktivt deltar i ulike globale miljø.  Et eksempel på dette er når Storm har jobbet med kode- og programmerings-utfordringer gitt på Hackerrank.  For ett av utfordringene var det 9403 personer som forsøkte seg, og bare 23 av dem klarte det.  Storm rangeres her som nummer 13 i verden!  «Når jeg snakker med Storm om dette, så synes ikke han selv at dette er noe å skryte av – han er mer opptatt av resultater han oppnår i å implementere komprimerings-algoritmer, jobbe med 3D-rendering eller lage et booking-system for restauranter.

I dagens situasjon hvor tilgang på fagfolk blir stadig mer krevende, så bør bedriftene i større grad være proaktive i forhold til både yrkesfagsløpet, YFF, og inntak av lærlinger på en inkluderende måte! Egil selv er opptatt av kvalitet og resultatoppnåelse, og denne kandidaten har levert godt hele veien.  Ofte har både fagansvarlig og læring vekslet på å bruke whiteboard for å forklare og drøfte problemstillinger – mange ganger langt over fagnivået som en ordinære læreplan sikter på. 

Både lærling og fagansvarlige er fornøyde med lærlingeordningen

IT-driftsfaget

Illustrasjonsfoto - personen i bildet er ikke relatert til saken

Vg3 IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne. Faget skal gi lærlingen kunnskap om tidsriktig teknologi, bidra til forståelse av IT som verktøy og hvordan IT brukes konstruktivt gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Vg3 IT-driftsfaget handler om å designe og drifte IT-løsninger i samfunnet som ivaretar informasjonssikkerhet, personvern, brukervennlighet og tilgjengelighet til nødvendige tjenester.

Kjerneelementene er Etikk, lovverk og yrkesutøvelse – Sikkerhet og personvern – Drift av infrastruktur – IT-støtte og kommunikasjon.  Les hele fagplanen her på UDIR

En kommentar om “Nerden som ble match-vinner i IT-faget!”

Det er stengt for kommentarer.

Forrige

Anette har bestemt seg – ble lærling i Service- og Administrasjonsfaget!

Bedriftsmodellen – hvordan går det med salgslærlingen i Sørkjosen?

Neste