fbpx

Kompetansepilot Nord-Troms besøkte Nord-Troms v.g.s

Prosjektet "Kompetansepilot Nord-Troms" besøkte Nord-Troms videregående skole

Mange bransjer i Nord-Troms går så det griner, men høy aktivitet og vekst skaper også utfordringer.  For dersom bedriftene skal være konkurransedyktige, så må de endres og utvikles i takt med tidens krav. Mange av industribedriftene i området leverer produkter og tjenester av svært høy kvalitet – til globalt krevende kunder.  Det investeres derfor i bygg, utstyr, maskiner og teknologi.

Demografiutviklingen i Nord-Troms, og for den del i hele den industrialiserte verden, skaper nå utfordringer i forhold til rekruttering.  Mange bedrifter forsøker å automatisere så mange prosesser som mulig, for dels å unngå monotont arbeid, men også for å kunne løse produksjonsoppgaver med færre hender på en god og effektiv måte.

Sentrale utfordringer for stadig flere bedrifter er økt krav til effektivitet og god leveringspresisjon. Dette må møtes med stadig mer avansert utstyr, teknologier – men ikke minst kompetanse!

 

F.v. Berit Fjellberg (NTSS), Amanda Bjørnenak (NTSS) og Prosjektleder Tuomi-Tuulia Ervasti (Lyngen kommune)

Lyngen kommune og Nord-Troms Studiesenter har sammen med fylket igangsatt prosjektet «Kompetansepilot Nord-Troms».  Prosjektet er tenkt drevet i tre år, og er finansiert via Troms og Finnmark fylke og Lyngen Kommune.    Tuomi-Tuulia Ervasti fra Finland er ansatt som prosjektleder og har kontorsted i Lyngen.  Første fase av prosjektet vil være kartlegging av bedriftenes behov, for så å se etter mulige løsninger i forhold til enten intern kompetanseheving i bedriftene eller rekruttering.  Rektor ved Nord-Troms videregående skole , Olaug Bergset, viste fram skolens avdeling i Nordreisa, og fortalte om hvordan skoletilbudet i regionen er organisert.  Opplæringskontoret Nord informerte om systemet med lærlinger og fagbrev, og om ulike alternative veier til fagbrev.  I møtet ble det presisert hvilke utfordringer demografiutviklingen gir, særlig for distriktene.  Kompetansepilot Nord-Troms skal spesielt se på hvordan man skal kunne heve eller endre eksisterende kompetanse i bedriftene – men også se på markedsføring og rekruttering i tråd med lokale industribedrifters behov.  

Opplæringskontoret Nord er allerede godkjent opplæringskontor i flere relevante fag, så som industrimekaniker, plastfag, industrimontør, produksjonsteknikk og sveisefag – og har flere av sine medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter med lærlinger i disse fagene.

Kompetansemiljøene i Furuflaten er i stadig endring og utvikling - her er noen av dem

Trykk på bildet for å komme til artikkel
Trykk på bildet for å komme til artikkel
Trykk på bildet for å komme til artikkel
Forrige

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Hvordan bli lærling gjennom oss?

Neste