fbpx

Byggdrifterfaget – et fag som krever fagfolk med bred kompetanse

Byggdrifterfaget er viktig i samfunnet, og det investeres store verdier i bygg. I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Et viktig element i løpet til fagbrev er arbeidet til prøvenemdene, som består av fagfolk fra det relevante faget. Disse er viktige for både den enkelte lærling, for både arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Nå trenger man byggdriftere som kan inngå som medlemmer i fagprøvenemda i byggdrifterfaget i Troms!

Nordsjö Idé & Design Nordreisa blir lærebedrift i salgsfaget!

Nordsjö Idé & Design Nordreisa er lokalisert i Sørkjosen, og har nå bestemt seg for å bli lærebedrift i salgsfaget. Denne butikken ble etablert i 2014 og er i en utfordrende bransje med tett konkurranse. Derfor arbeider bedriften spesielt aktivt med kvalitet, faglighet, service og god oppfølging av sine kunder. Arbeidet som lærebedrift vil understøtte denne målrettingen på en svært god måte

Storfjord-jente stiller gubbene i Plamon til veggs!

På havna i Skibotn har bedriften Plamon sin aktivitet, og her har man med stø kurs bygd opp aktivitet og retning. Bedriften leverer produkter i hovedsak innen b2b-markedet og har krevende kunder – derfor satser de på kompetanse og kvalitet. Nå blir bedriften antakelig historisk for å ha fått fram den første kvinnelige fagarbeider i plastmekanikerfaget i Troms og Finnmark!

Bedriftsmodellen ruller videre i Nord-Troms

Bedriftsmodellen er en utdanningsmodell som ble lansert i 2020. I denne modellen så kan elever fra ungdomsskolen begynne rett i lære – og man tar kun fellesfag på videregående skole. Så langt er erfaringene gode, og nå skal man videreføre prosjektet i 2021 for nye elever.