fbpx

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Bedriftsmodellen er et pilotprosjekt hvor Nord-Troms videregående skole tester ut et fagløp som starter med at elever kan starte i lære allerede rett fra ungdomsskolen. Pilotprosjektet dekker fagene Salgsfaget, Industrielle sjømatproduksjon og Kokkefaget. I prosjektet er Opplæringskontoret Nord samarbeidsbedrift med Europris Sørkjosen i Salgsfaget.

Jaktsesongen er i gang!

Læreplassjeger er en nasjonal kampanje hvor Opplæringskontoret Nord valgte å delta. Vi arbeidet fram egenproduserte videoer, deltok i møter med bedrifter – og besøkte også enkeltbedrifter.