fbpx

Stress og press hos ungdommen – hva kan vi gjøre?

Ungdommen rapporterer i stadig økende grad om stress, press, utestenging og utfordringer som slår inn på psykisk helse og påvirker livskvaliteten til de unge. Problemet er voksende, særlig hos jentene, men er også økende hos guttene. Rapporter viser også at dette forskyves til også å gjelde unge voksne. Det er forskjell på psykisk helse og psykisk lidelse – fordi psykisk helse er noe alle har. Er det ikke noe vi kan gjøre for at vi kan oppleve bedre psykisk helse? JA – det er grep som kan tas – som vil kunne gi bedre livskvalitet og bedre psykisk helse hos både barn, ungdommer og voksne. Sjekk ut https://hodebra.no/

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2022

Det innkalles til årsmøte i Opplæringskontoret Nord. Kontoret er eid av medlemsbedriftene, og årsmøtet er høyeste beslutningsorgan for kontoret. Saksliste og saksdokumenter lastes opp fortløpende i denne artikkelen og publiseres under fanen «Formalia». Årsmøtet er bestemt avholdt den 3. mai 2022 kl. 16:00 i Nordreisa.

I Stolen: «Oppstart av ungdom i bedrift»

Lærlingeløpet er normalt 2 år i videregående skole – så følger 2 år i lære ute i bedrift. Det er naturligvis en stor overgang for en ungdom å komme fra et klassemiljø med jevnaldrende til en bedrift med mange forskjellige aldersgrupper representert. Vi snakker med fagsjef Vibeke Gamst i arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro om hva bedriftene bør tenke ekstra på når de tar inn en ungdom i lære.

Alta – opp med dampen!

NorDamp Alta har vært i drift i rundt 4 år, og nå ønsker avdelingslederen å ta steget videre. NorDamp Alta er en del av et nasjonalt konsern, og konsernet har en rekke butikker rundt i landet. I tillegg drifter konsernet flere nettbutikker. Vi har møtt avdelingsleder Per-Åge Hammari og sett på mulighetene for at butikken kan bli godkjent lærebedrift i salgsfaget

Vi åpner ny kanal for kunnskapsdeling!

Vi har etterhvert blitt flinke på å formidle på nett, på sosiale medier og i nettverk. Vi har derfor kommet opp med et nytt konsept som vi kaller for «I stolen». I stolen handler om å få fram flere stemmer i tilknytning til yrkesfagene. Vi ser for oss at vi lager korte intervju, hvor vi får belyst yrkesfagene på en litt annen måte. Intervjuet kan handle om hvem som gjør hva i forhold til yrkesfag, kanskje om noen konkrete læreplansmål, kanskje om noen aktiviteter osv. Vi har allerede vært i dialog med flere kompetanseområder, og skal i år gå i gang med å lage slike intervjuer. Kjenner du noen som kan by på seg selv og stille opp? Tips oss! Har du selv noe du brenner for i forhold til yrkesfag – ring oss!

Troms og Finnmark fylke på topp i Norge på formidling til læreplass

Tallenes tale kommer årlig – og i år som i fjor så utmerker Troms og Finnmark fylke seg når det gjelder formidling av elever til læreplass i bedrifter. Læreplasser og formidling av elever til disse er et samspill mellom videregående skole, utdanningsetaten i fylket, opplæringskontor og godkjente lærebedrifter. I 2020 endte formidlingsprosenten i Troms og Finnmark med 81,5 % og da delte fylket førsteplassen i landet med Rogaland. I 2021 endte resultatet med 83% formidling i Troms og Finnmark, og delt førsteplass med Rogaland og Vestland.

Logistikkfaget går kjøkkenveien hos NOVA

Kjøkkenprodusenten NOVA i Tromsø leverer kvalitet, og setter faglig nord-norsk stolthet i førersetet.
Bedriften har vært i drift siden 1963 og er naturligvis godkjent lærebedrift! Bedriften er godkjent lærebedrift i to fag, logistikkfaget og produksjonsteknikk. Bedriften produserer sine kjøkken selv, og har også salgsavdeling i Finnsnes. Arbeidsmiljøet framstår som meget godt, og alle ansatte brenner for å levere kvalitetskjøkken.

Privatist- hvordan ta eksamen!

Dersom du mangler fag fra videregående skole – eller skal gå opp til tverrfaglig eksamen i løpet av din læretid – så må du melde deg opp til eksamen selv. Tidligere gjorde man dette gjennom Privatistweb, men nå i høst så lanserer man en ny plattform hvor man skal melde seg opp til eksamen. Det er to oppmeldingsperioder i året, slik at det er viktig å passe litt på disse.