fbpx

I Stolen: «Oppstart av ungdom i bedrift»

Lærlingeløpet er normalt 2 år i videregående skole – så følger 2 år i lære ute i bedrift. Det er naturligvis en stor overgang for en ungdom å komme fra et klassemiljø med jevnaldrende til en bedrift med mange forskjellige aldersgrupper representert. Vi snakker med fagsjef Vibeke Gamst i arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro om hva bedriftene bør tenke ekstra på når de tar inn en ungdom i lære.

Alta – opp med dampen!

NorDamp Alta har vært i drift i rundt 4 år, og nå ønsker avdelingslederen å ta steget videre. NorDamp Alta er en del av et nasjonalt konsern, og konsernet har en rekke butikker rundt i landet. I tillegg drifter konsernet flere nettbutikker. Vi har møtt avdelingsleder Per-Åge Hammari og sett på mulighetene for at butikken kan bli godkjent lærebedrift i salgsfaget

Vi åpner ny kanal for kunnskapsdeling!

Vi har etterhvert blitt flinke på å formidle på nett, på sosiale medier og i nettverk. Vi har derfor kommet opp med et nytt konsept som vi kaller for «I stolen». I stolen handler om å få fram flere stemmer i tilknytning til yrkesfagene. Vi ser for oss at vi lager korte intervju, hvor vi får belyst yrkesfagene på en litt annen måte. Intervjuet kan handle om hvem som gjør hva i forhold til yrkesfag, kanskje om noen konkrete læreplansmål, kanskje om noen aktiviteter osv. Vi har allerede vært i dialog med flere kompetanseområder, og skal i år gå i gang med å lage slike intervjuer. Kjenner du noen som kan by på seg selv og stille opp? Tips oss! Har du selv noe du brenner for i forhold til yrkesfag – ring oss!

Troms og Finnmark fylke på topp i Norge på formidling til læreplass

Tallenes tale kommer årlig – og i år som i fjor så utmerker Troms og Finnmark fylke seg når det gjelder formidling av elever til læreplass i bedrifter. Læreplasser og formidling av elever til disse er et samspill mellom videregående skole, utdanningsetaten i fylket, opplæringskontor og godkjente lærebedrifter. I 2020 endte formidlingsprosenten i Troms og Finnmark med 81,5 % og da delte fylket førsteplassen i landet med Rogaland. I 2021 endte resultatet med 83% formidling i Troms og Finnmark, og delt førsteplass med Rogaland og Vestland.

Logistikkfaget går kjøkkenveien hos NOVA

Kjøkkenprodusenten NOVA i Tromsø leverer kvalitet, og setter faglig nord-norsk stolthet i førersetet.
Bedriften har vært i drift siden 1963 og er naturligvis godkjent lærebedrift! Bedriften er godkjent lærebedrift i to fag, logistikkfaget og produksjonsteknikk. Bedriften produserer sine kjøkken selv, og har også salgsavdeling i Finnsnes. Arbeidsmiljøet framstår som meget godt, og alle ansatte brenner for å levere kvalitetskjøkken.

Privatist- hvordan ta eksamen!

Dersom du mangler fag fra videregående skole – eller skal gå opp til tverrfaglig eksamen i løpet av din læretid – så må du melde deg opp til eksamen selv. Tidligere gjorde man dette gjennom Privatistweb, men nå i høst så lanserer man en ny plattform hvor man skal melde seg opp til eksamen. Det er to oppmeldingsperioder i året, slik at det er viktig å passe litt på disse.

Arkivfoto

Full opplæring i bedrift – en ordning som gir fagbrev

Ordningen «Full opplæring i bedrift» er en ordning som gir mange muligheter til å fullføre en utdanning uten å måtte gå hele veien gjennom ordinært utdanningsløp på videregående skole. Ordningen krever at kandidaten avlegger eksamen i alle fellesfag, går opp til tverrfaglig eksamen – og fagprøve.
Ordningen passer godt for deg som har studieforberedende, men vil ta yrkesfag i stedet. Eller om du har et fagbrev fra før og ønsker et til, eller kanskje ikke har rett til videregående utdanning. Og i noen få tilfeller kan man bruke ordningen rett fra ungdomsskolen.

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

For å bli en lærebedrift så stilles det visse krav. Bedriften må ha nok aktiviteter som kan knyttes til målene i den aktuelle læreplanen, og bedriften må også ha en egen fagansvarlig. For å bli fagansvarlig så kreves det enten fagbrev i faget, eller flere års relevant praksis fra faget. I tillegg så anbefales det at fagansvarlig tar to kurs – et web basert og et fysisk dagskurs (for Troms).

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Det varsles at man nå skal starte med prosessene å skille storfylket Troms og Finnmark fylke i to enheter. Hva vil det i praksis si for våre medlemsbedrifter? Slik Opplæringskontoret Nord ser det, så vil de færreste lærebedriftene våre merke større forskjell. Dette skyldes nok at man har valgt å organisere utdannings-sektoren etter de gamle fylkeslinjene. Det viktigste er antakelig at om noen år så har vi en struktur som kan forventes å vare, og dette vil skape ro i fylkets organisasjon.